เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี นายจีรกฤช เพ่งพิศ (หน่วยยานพาหนะ) ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation เรื่อง ระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว

ขอแสดงความยินดี นายจีรกฤช เพ่งพิศ (หน่วยยานพาหนะ) ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation เรื่อง ระบบ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว