เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี นางสาวบุญรัตน์ วิชา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ขอแสดงความยินดี นางสาวบุญรัตน์ วิชา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล