เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอแสดงความยินดี นศ.ทพ.พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากูล , นศ.ทพ.พชร พิมลธเรศ , นศ.ทพ.ภัณฑิรา ศิริกุล , นศ.ทพ.สุวรรณี เมฆรักเสรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย The 24th Student Clinician Program (2021) Competition เรื่อง Effects of Color Modifier on the Properties of Resin Composite

ขอแสดงความยินดี นศ.ทพ.พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากูล , นศ.ทพ.พชร พิมลธเรศ , นศ.ทพ.ภัณฑิรา ศิริกุล , นศ.ทพ.สุวรรณี เมฆรักเสรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย The 24th Student Clinician Program (2021) Competition เรื่อง Effects of Color Modifier on the Properties of Resin Composite