เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี นศ.ทพ.พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากูล , นศ.ทพ.พชร พิมลธเรศ , นศ.ทพ.ภัณฑิรา ศิริกุล , นศ.ทพ.สุวรรณี เมฆรักเสรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย The 24th Student Clinician Program (2021) Competition เรื่อง Effects of Color Modifier on the Properties of Resin Composite

ขอแสดงความยินดี นศ.ทพ.พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากูล , นศ.ทพ.พชร พิมลธเรศ , นศ.ทพ.ภัณฑิรา ศิริกุล , นศ.ทพ.สุวรรณี เมฆรักเสรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย The 24th Student Clinician Program (2021) Competition เรื่อง Effects of Color Modifier on the Properties of Resin Composite