เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ ฉิมชิยานนท์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการออนไลน์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16-17 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ ฉิมชิยานนท์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการออนไลน์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16-17 กันยายน 2564