เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงพีรพร ทวีวัฒนไพศาล ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลงานวิจัยเรื่อง THE EFFECTS OF EDTA ON BLOOD CLOT IN REGENERATIVE ENDODONTIC PROCEDURES อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงพีรพร ทวีวัฒนไพศาล ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลงานวิจัยเรื่อง THE EFFECTS OF EDTA ON BLOOD CLOT IN REGENERATIVE ENDODONTIC PROCEDURES อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์