เว็บไซต์เก่า

ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Comprehensive Dentistry in the Digital World” ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม On-site และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบ On-line

ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Comprehensive Dentistry in the Digital World” ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม On-site และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบ On-line

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โทร 02-200-7853

หรือติดต่อ Line Official: @538loiob
Email: CE.ADMU@gmail.com