เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Comprehensive Dentistry in the Digital World” ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม On-site และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบ On-line

ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Comprehensive Dentistry in the Digital World” ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม On-site และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบ On-line

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โทร 02-200-7853

หรือติดต่อ Line Official: @538loiob
Email: CE.ADMU@gmail.com