เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณยุพิน หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล
โทร.02-200-7577