เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ขอเชิญเข้าร่วมเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่นเกล้า บริเวณลิฟท์ แก้วชั้น 1