เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สนใจ งานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ดูแลหัวใจศิษย์ สร้างชีวิตทรงพลัง” ในงานประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สนใจ งานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ดูแลหัวใจศิษย์ สร้างชีวิตทรงพลัง” ในงานประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์