เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญรับชมและร่วมสนุกกับการประกวดแข่งขัน 1st AGAT COMPREHENSIVE CASE PRESENTATION CONTEST 2022 ผ่านทาง Facebook Live ของสมาคมทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ขอเชิญรับชมและร่วมสนุกกับการประกวดแข่งขัน 1st AGAT COMPREHENSIVE CASE PRESENTATION CONTEST 2022 ผ่านทาง Facebook Live ของสมาคมทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (ประเทศไทย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : agatthailand@gmail.com