เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญรับชมรายการ The Author EP 7 (ย้อนหลัง) ตอน งานวิจัยเกี่ยวกับการฝังรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป “Accuracy of computer-guided implantation in the placement of one-piece ceramic dental implants in the anterior region: A prospective clinical study” ที่ศึกษาความแม่นยำของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการฝังรากเทียมเซรามิก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอเชิญรับชมรายการ The Author EP 7 (ย้อนหลัง) ตอน งานวิจัยเกี่ยวกับการฝังรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป “Accuracy of computer-guided implantation in the placement of one-piece ceramic dental implants in the anterior region: A prospective clinical study” ที่ศึกษาความแม่นยำของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการฝังรากเทียมเซรามิก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น