เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “2022 NEW SOUTHBOUND SPECIAL NEEDS ORAL CARE RESOURCE AND INTEGRATION PROJECT – International Oral Medicine Workshop”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “2022 NEW SOUTHBOUND SPECIAL NEEDS ORAL CARE RESOURCE AND INTEGRATION PROJECT – International Oral Medicine Workshop”

จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)