เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียน เข้าร่วมรับ ฟังการบรรยาย เรื่อง จะดำเนินการอย่างไร เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดีและการดำเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียน เข้าร่วมรับ ฟังการบรรยาย เรื่อง จะดำเนินการอย่างไร เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดีและการดำเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย