เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Webinar on Oral cancer: diagnosis and treatment post Covid19

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Webinar on Oral cancer: diagnosis and treatment post Covid19

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี รศ. ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator)