เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาที่สนใจขอรับคำปรึกษาด้านสถิติในการวิจัย “โครงการคลินิกสถิติเพื่อการวิจัย” โดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาที่สนใจขอรับคำปรึกษาด้านสถิติในการวิจัย “โครงการคลินิกสถิติเพื่อการวิจัย” โดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี