เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ใช้สิทธิรับรองผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ใช้สิทธิรับรองผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล