เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ รูปแบบออนไลน์ ในงานมหกรรมคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ รูปแบบออนไลน์ ในงานมหกรรมคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารคุณภาพ ชั้น 11 โทร 7610 – 12