เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้ารับบริการเพื่อยืมโน้ตบุ๊ก/โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เริ่มการให้บริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้ารับบริการเพื่อยืมโน้ตบุ๊ก/โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เริ่มการให้บริการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป