เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

ขอเชิญนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา