เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ Experience Sharing from New Southbound International Students “Life and Learning at NCKU”

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ Experience Sharing from New Southbound International Students “Life and Learning at NCKU”

จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan