เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ร่วมกันใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งรับรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ร่วมกันใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งรับรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล