เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญท่านส่งผลงานประกวดภาพถ่าย “มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ” ลุ้นรับของรางวัลมากมาย หมดเขต 16 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญท่านส่งผลงานประกวดภาพถ่าย “มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ” ลุ้นรับของรางวัลมากมาย หมดเขต 16 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2007653