เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมิน ระบบรายงานผลการติดตามตัวชี้วัด (KPI Online System) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้ทีมงานสามารถพัฒนาระบบฯให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด

ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมิน ระบบรายงานผลการติดตามตัวชี้วัด (KPI Online System) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้ทีมงานสามารถพัฒนาระบบฯให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม : งานบริหารคุณภาพ 02-200-7610