เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ “The International Symposium on Development of Human Resources in Practical Oral Health and Treatment 2023”

ขอเชิญทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ “The International Symposium on Development of Human Resources in Practical Oral Health and Treatment 2023”

จัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น