เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประกวด 1st AGAT Comprehensive Case Presentation Contest 2022

ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประกวด 1st AGAT Comprehensive Case Presentation Contest 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (ประเทศไทย)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : agatthailand@gmail.com