เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญชวน คณาจารย์ อาจารย์ประจำสายรหัส และนักศึกษา เข้าร่วมถ่ายภาพ กับว่าที่บัณฑิตใหม่ได้ที่บูธถ่ายภาพในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่

ขอเชิญชวน คณาจารย์ อาจารย์ประจำสายรหัส และนักศึกษา เข้าร่วมถ่ายภาพ กับว่าที่บัณฑิตใหม่ได้ที่บูธถ่ายภาพในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-200-7649