เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญชวน คณาจารย์ อาจารย์ประจำสายรหัส และนักศึกษา เข้าร่วมถ่ายภาพ กับว่าที่บัณฑิตใหม่ได้ที่บูธถ่ายภาพในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่

ขอเชิญชวน คณาจารย์ อาจารย์ประจำสายรหัส และนักศึกษา เข้าร่วมถ่ายภาพ กับว่าที่บัณฑิตใหม่ได้ที่บูธถ่ายภาพในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-200-7649