เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) ด้วยการลดใช้พลังงาน ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น.

ขอเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) ด้วยการลดใช้พลังงาน ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน