เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญชวนผู้ปกครองของน้องๆที่มีอายุ 6-9 ปี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live

ขอเชิญชวนผู้ปกครองของน้องๆที่มีอายุ 6-9 ปี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล