INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 6 ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 6 ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-200-7649