เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 6 ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 6 ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-200-7649