เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญคณาจารย์ ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิฯ (จำนวน 6 คน)

ขอเชิญคณาจารย์ ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิฯ (จำนวน 6 คน)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล