เว็บไซต์เก่า

ขอร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023 ของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

ขอร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023 ของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”