เว็บไซต์เก่า

ขอต้อนรับ อาจารย์ ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Clinical Education ณ The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

ขอต้อนรับ อาจารย์ ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Clinical Education ณ The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ