เว็บไซต์เก่า

ของดกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่) ยังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานคร

ของดกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่) ยังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล