เว็บไซต์เก่า

ขยายเวลาเปิดรับผลงานคุณภาพ หมดเขต วันที่ 28 ก.พ. 2565 ขอเชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมส่งผลงานคุณภาพเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565

ขยายเวลาเปิดรับผลงานคุณภาพ หมดเขต วันที่ 28 ก.พ. 2565 ขอเชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมส่งผลงานคุณภาพเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารคุณภาพ ชั้น 11 โทร 7610 – 7612