เว็บไซต์เก่า

ขยายเวลาลงทะเบียน ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 การประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 54 ปี เรื่อง “Modern Tips and Tricks for Better Dental Practices”

ขยายเวลาลงทะเบียน ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 การประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 54 ปี เรื่อง “Modern Tips and Tricks for Better Dental Practices”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ