เว็บไซต์เก่า

การฝึกเตรียมความพร้อมทีมชุดผจญเพลิง “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง” ภายในอาคารสูงพิเศษ (สำหรับบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

การฝึกเตรียมความพร้อมทีมชุดผจญเพลิง “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง” ภายในอาคารสูงพิเศษ (สำหรับบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม)