เว็บไซต์เก่า

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2566

ผลงานวิชาการเรื่อง Challenge of Dental Service in COVID-19 Epidemic โดย โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เพื่อร่วมประกวด พร้อมนำเสนอ ผลงานทางวิชาการ หมวดหมู่ : Leadership & Management ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิดหลัก ‘Synergy for Safety and Well-being”

ขอแสดงความยินดี นางสาวศิญาภัสร์ ปิยะศักดิ์พิชญา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาประชาสัมพันธ์

รับสมัครทันตแพทย์โครงการ Internship ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 อัตรา

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2565

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564