เว็บไซต์เก่า

ตารางออกตรวจแพทย์ หน่วยบริการสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

อัตรค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

แนวทางการรับบริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษา กรณีเกิดการเจ็บป่วย

นโยบายต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุณาสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าในพื้นที่โรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านที่มารับบริการ

1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการปรับอัตราค่ารักษาทางทันตกรรม

รับสมัครแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยบริการสุขภาพ

รู้หรือไม่…เครื่อง AED ในโรงพยาบาลทันตกรรม มีที่ไหนบ้าง

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม งานมหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายที่เชื่อมโยงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ

ตารางออกตรวจแพทย์ หน่วยบริการสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566