INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รับสมัครลูกจ้างรายวัน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ (Call center) สังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา สังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์ หน่วยบริการสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดย ดร. นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ดร.สิริรัตน์ เนตรประภา ทพ.สรชัย เทพธรณินทรา

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมรับการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA Accreditation

ตารางออกตรวจแพทย์ หน่วยบริการสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ประกาศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สิทธิประโยชน์ฝังรากฟันเทียม

เปิดให้บริการผู้ป่วยใหม่ที่ต้องการปรึกษาจัดฟัน

🦷ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก รักษาโดย นักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ สิทธิ์มีจำนวนจำกัด รักษาฟรี (เฉพาะค่าฟันเทียมถอดได้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)