เว็บไซต์เก่า

Dent MU Green Market สินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

M-Dent News ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

Call for Application Postgraduate Programs Academic Year 2024

Calling for applications!! Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program), Faculty of Dentistry, Mahidol University is now calling for applications for graduate students, the Academic Year 2024

ตารางออกตรวจแพทย์ หน่วยบริการสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

ชุดกล่องของขวัญ

โปรโมชัน เดือนธันวาคม

การแปรงฟันให้ถูกวิธีสำหรับเด็ก

อัตรค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566