เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย Raman Confocal Microscope (สำหรับการวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์และโมเลกุล)

2022 NCKU OVERSEAS WEEK Webinar on: How the world is coping with the new normal of massive flooding?

ขอเชิญนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ‘2022 NCKU Online Holiday School Program – Introduction to Biomedical Mechanics’ จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan

Achieve Your Dream with NCKU จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ Obesity Awareness Week 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Webinar on Oral cancer: diagnosis and treatment post Covid19

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ Experience Sharing from New Southbound International Students “Life and Learning at NCKU”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “COVID-19: Challenges for Social Innovation”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “COVID-19 is shifting from pandemic to endemic – but what does that mean for Higher Education Institutions?”