INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวสุภาวิดา ขุนลึก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7631 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7631

E-mail
supawida_noo_mild@hotmail.com

ภาระงาน

1. รับผิดชอบ ดูแล แนะนำ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook ,Line ,Mail
2. รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมภายในร้าน M-Dent
3. ปฏิบัติงานสรุปยอดจำหน่ายรายวันพร้อมนำส่งเงินรายวันให้กับการเงินของคณะฯ และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำรายการส่งเสริมการขาย ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย
5. จัดเตรียมบัญชีจัดส่งพัสดุ/จัดเตรียมพัสดุเพื่อเตรียมจัดส่งลูกค้าทางออนไลน์