เว็บไซต์เก่า

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว (ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว (ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

(ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ)

แนะนำคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า – ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ เป็นคลินิกสนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า – ช่องปาก ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยว และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการนอนหลับที่เกี่ยวข้องทางทันตกรรม เช่น การนอนกัดฟัน การนอนกรน การรักษาประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น สอนการปฏิบัติตนและปรับพฤติกรรม บางกรณีมีการรักษาด้วยยา และการใส่เครื่องมือในช่องปาก