เว็บไซต์เก่า

คลินิกกลาง

คลินิกกลาง

คลินิกกลาง

คลินิกกลาง

คลินิกกลาง

เป็นคลินิกเพื่อการเรียนการสอนที่ให้การรักษาหลากหลายประเภทแก่ผู้ป่วย โดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด การรักษาประกอบด้วย ดังนี้

 

อุดฟัน

ให้บริการอุดฟันที่มีรอยผุ แตกบิ่น สึกกร่อนหรือฟันห่าง เพื่อใช้บดเคี้ยวอาหารให้ดีขึ้น และเพื่อความสวยงาม รวมถึงการฟอกสีฟันให้ขาวขึ้น

 

รักษาคลองรากฟัน

ให้บริการรักษาคลองรากฟันที่ผุหรือบิ่นแตกจนทะลุประสาทฟัน ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือเป็นหนอง การรักษาประกอบด้วยการทำความสะอาดคลองรากฟัน ใส่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและอุดคลองรากฟันเมื่อคลองรากฟันสะอาดแล้ว

 

รักษาโรคปริทันต์

ให้บริการรักษาโรคปริทันต์ที่มีความรุนแรงจากโรคเหงือกอักเสบเล็กน้อย โรคเหงือกอักเสบขั้นปานกลางถึงรุนแรงและโรคปริทันต์อักเสบขั้นเริ่มต้น (โรคที่มีการอักเสบ ของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน) การรักษาประกอบด้วยการสอนผู้ป่วยแปรงฟันที่ถูกวิธี การขูดหินน้ำลาย และเกลารากฟัน ขัดฟัน นัดกลับมาเพื่อประเมินการแปรงฟันและสภาพเหงือกอักเสบจนกว่าแน่ใจว่า ผู้ป่วยแปรงฟันได้เป็นที่น่าพอใจและสภาพเหงือกไม่อักเสบจึงถือว่าการรักษาเสร็จสมบูรณ์

 

ใส่ฟันเทียม

ให้บริการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้หรือติดแน่นเพื่อทดแทนช่องว่าง ที่เกิดจากการสูญเสียฟันไป ครอบฟันเพื่อบูรณะฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน มาแล้วหรือมีเนื้อฟันน้อย เนื้อเยื่อและฟันต้องได้รับการรักษาให้ดีก่อนการใส่ฟันเทียม เพื่อให้ได้ฟันเทียมที่ใช้งานได้ดีและมีอายุการใช้งานได้นาน

 

รักษาความผิดปกติระบบบดเคี้ยว

สนับสนุนการเรียนการสอน และให้บริการผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวด บริเวณใบหน้า-ช่องปาก ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ เกี่ยวกับระบบบดเคี้ยว และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ ในการนอนหลับ ที่เกี่ยวข้องทางทันตกรรม เช่น การนอนกัดฟัน, การนอนกรน