เว็บไซต์เก่า

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ เครื่อง Intraoral Scanner บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล และ ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม โดยมีผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมและช่างทันตกรรมที่ชำนาญการคอยอำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน สำหรับทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ที่มารับบริการ

 

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00 – 16:00 น. (ยกเว้นวันพุธช่วงบ่าย)
โทรศัพท์ สายตรง 02-2007775
โทรศัพท์มือถือ 090-1970084