เว็บไซต์เก่า

Zinc Oxide with Acetate 1%

MU DENT faculty of dentistry

Zinc Oxide with Acetate 1%

ราคา 170 บาท

วิธีการใช้ :

ผสมกับ Clove oil ให้มีลักษณะเป็นก้อนแข็งที่ปั้นได้

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ใช้เป็นวัสดุอุดชั่วคราว หรือวัสดุอุดรองพื้น

คำเตือน :

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ส่วนประกอบสำคัญ :

Zinc Oxide with Acetate 1%

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

ขนาดบรรจุ : 50 กรัม