เว็บไซต์เก่า

Tincture Iodine 1.5%

MU DENT faculty of dentistry

Tincture Iodine 1.5%

ราคา 50 บาท

วิธีการใช้ :

ใช้แต้มแผลสด วันละ 3-4 ครั้ง

ส่วนประกอบสำคัญ :

Iodine

การเก็บรักษา :

ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

ขนาดบรรจุ : 120 มิลลิลิตร