เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

Thymol 0.1%

ราคา 50 บาท

วิธีการใช้ :

ใช้สำหรับการแช่ตัวอย่างฟัน

คำเตือน :

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ส่วนประกอบสำคัญ :

Thymol

การเก็บรักษา :

ควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้อง

ขนาดบรรจุ : 500 มิลลิลิตร