เว็บไซต์เก่า

Talbot’s Solution

MU DENT faculty of dentistry

Talbot’s Solution

ราคา 65 บาท

วิธีการใช้ :

ใช้สำลีจุ่มหมาดๆ แล้วทาบริเวณขอบเหงือกที่ได้รับการขูดหินน้ำลาย
และไม่ให้บ้วนปากด้วยน้ำภายใน 30 นาทีหลังการทา

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ทาเหงือกภายหลังการขูดหินน้ำลาย เพื่อสมานเหงือก
ส่วนประกอบสำคัญ : Zinc Iodide, Iodine crystal, Glycerine

คำเตือน :

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

ขนาดบรรจุ : 15 มิลลิลิตร