เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

Surgical Ointment

ราคา 100 บาท

วิธีการใช้ :

ใช้ชุบกับผ้าก็อซที่แห้งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เพื่อห้ามเลือดและระงับอาการปวด, dry socket

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับใส่ใน dry socket

คำเตือน :

ห้ามรับประทานและใช้เฉพาะทันตแพทย์เท่านั้น

ส่วนประกอบสำคัญ :

Benzocaine, Vaseline, Clove Oil

การเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25ºC

ขนาดบรรจุ : 25 กรัม