เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

Root Canal Powder

ราคา 150 บาท

วิธีการใช้ :

ผสมกับ Clove oil ให้มีลักษณะเป็นครีม

คุณสมบัติ :

-

ข้อบ่งใช้ :

ใช้อุดคลองรากฟันร่วมกับแท่ง gutta percha

 

คำเตือน :

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ส่วนประกอบสำคัญ :

Bismuth Subcarbonate, Barium Sulfate, Gum Copal, Sodium Borate, Zinc Oxid

การเก็บรักษา :

วรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C

ขนาดบรรจุ : 25 กรัม